يکی از امراضی است که به قلب بسيار زيان وارد می کند .برای جلوگيری از اين مرض موذی

که هر روز به نوعی مزاحم انسان است طبق راههای زير می توان عمل کرد: 

۱.برگ درخت زيتون رادم کرده با شکرسرخ ميل نمائيد .

۲.برگ کلم پيچ را با آبليمو مخلوط کرده ميل نمائيد .

۳.خيار تازه را بدون نمک روزی سه مرتبه ميل نماييد.

۴.تخم شنبليله روزی سه مرتبه دم کرده ميل نماييد.

                                 

                                          

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:25  توسط منصور هاشمی دامنه  |