نتايج يك تحقيق در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشان داده است كه عصاره برگ خشك گردو به دليل خواص آنتي‌اكسيداني دردرمان و پيشگيري از ديابت موقر است.
در اين مطالعه كه توسط صديقه عسگري وجمعي از همكارانش دردانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده، اثر عصاره هيدروالكلي برگ خشك گردو در پيشگيري از ديابت در موش‌هاي صحرايي بررسي شده است.
ديابت، يك ناهنجاري متابوليكي است كه با هييرگليسمي ناشي از نقص در ترشح، عملكرد انسولين و يا هردو مشخص مي‌شود. برگ گردو در طب سنتي ايران براي درمان ديابت كاربرد داشته است.
در اين تحقيق 18 موش صحرايي نر با وزن متوسط 180 تا 240 گرم به طور تصادفي به سه گروه شش تايي كنترل غيرديابتي، كنترل ديابتي و پيشگيري با عصاره هيدروالكلي تقسيم شدند.
براي ايجاد ديابت از آلوكسان با دوز mg/kg120 وزن بدن استفاده شد و تزريقات به صورت درون صفاقي انجام گرفت. موش‌هاي صحرايي براي 16 ساعت ناشتا بوده، سپس خون در لوله‌هاي هپارينه براي تعيين ميزان انسولين، قند،
HbA1c, LDL, HDL و VLDL جمع آوري شد.
نتايج از كاهش معني‌دار ميزان قند و LDL در گروه‌هاي تيمار شده با عصاره هيدروالكلي برگ خشك گردو حكايت داشت. علاوه براين، در گروه‌هاي تيمار شده، ميزان انسولين افزايش معني‌داري نسبت به گروه ديابتي نشان مي‌داد.
يافته‌هاي آزمايش‌هاي بافت‌شناسي نشان داد كه اين عصاره در موش‌هاي صحرايي ديابتي سبب جلوگيري ازتخريب بافت پانكراس مي‌شود.
اين نتايج نشان مي‌دهند كه عصاره هيدروالكلي برگ خشك گردو ممكن است در درمان و پيشگيري از ديابت موثر باشد.
تاثير اين عصاره احتمالا به دليل وجود فلاونوييدها و خواص آنتي اكسيداني آنهاست.
برگ گردو نقرس، درد مفاصل را درمان مي‌كند و ضدعفوني كننده قوي و مفيدي براي بيماريهاي جلدي است.
لازم به ذكر است اگر برگ خشك شده گردو را در داخل كيسه برنج قرار دهيم ديگر احتياجي به مصرف قرص برنج نخواهيم داشت، برگ گردو انواع حشرات را از برنج دور مي‌كند.
عرق برگ گردو:
كاهش دهنده قند خون، چاق كننده، موثر در معالجه ترشحات رحم، ورم پرستات، آب آوردن كبد، سرطان روده، ناراحتي‌هاي مغزي، ورم غدد لنفاوي، قابض، دافع كرم‌هاي روده، ضداسپاسم، محرك جريان صفرا و تقويت مژه‌ها.
طريقه مصرف: حداكثر 3 فنجان در روز ميل نمائيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:30  توسط منصور هاشمی دامنه  |